IC1805 - Mel15
Enxame aberto em Cassiopeia
Palette Hubble SII/Ha/OIII
23/09/2009
Monte das Cangalhas, Santiago Maior